Werkwijze

Werkwijze

Als gezondheidscoach werk ik met de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan binnen de bachelor opleiding toegepaste gezondheidswetenschappen.

Basiswaarden

Ik volg het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat alles wat binnen de sessies besproken wordt strikt vertrouwelijk is en niet wordt doorverteld. Hierdoor kan er open en eerlijke communicatie zijn tussen mij als coach en de persoon die gecoacht wordt. Als cliënt mag je alles vertellen wat in je omgaat. Er zijn vaak factoren die onbewust meespelen in het gezondheidsprobleem waar ik graag rekening mee houd om de vicieuze cirkel die dit gezondheidsprobleem in stand houdt, te doorbreken.

Ik begeleid de cliënt zodat deze zijn/haar doelen zelf kan bereiken. Dit wil zeggen dat ik geen kant-en-klare oplossingen meegeef maar samen met de cliënt kijk naar het traject dat het beste past om zijn/haar doel het beste te bereiken. Hierdoor leert de cliënt ook toekomstige obstakels te overwinnen. Dit proces doen we samen door middel van interactieve oefeningen en taken die de cliënt meekrijgt om zelf mee aan de slag te gaan.

Ik coach zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wat is het wel/niet

Mijn beroep bevindt zich in het domein van de preventieve gezondheidszorg. Je kan terecht bij mij om gezondheidswinst te bekomen en welvaartsziektes of verergering van al bestaande ziektes te voorkomen.

Ik ben geen personal trainer, diëtist, psycholoog of dokter. Wanneer u opzoek bent naar een van deze professionals verwijs ik u graag door of kan er een samenwerking gebeuren.

Theorieën

Ik werk via Motiverende Gespreksvoering van Miller & Rolnick (2014), de cliëntgerichte benadering van Rogers (1982), de sociaal leer-theoretische benadering van Bandura & Mischel (1977), het GROW model van John Whitmore (1992) en het transtheoretisch model (Stages of Change model) van Prochaska & Diclemente (2012). Bij het intakegesprek maak ik gebruik van het ICF-schema van de WHO (updated version of 2018).